โจทย์ระยะที่ 2 (ธ.ค.)

 • ฤาเป็นสารจากบรรพชน รหัสนัยแห่งความฝัน
  ในบทกวี“ฝันเห็นงูยักษ์จากบรรพกาล”
  โดย อรวรรณ ฤทธิ์ศรีธร
 • สัจธรรมเชิงโรแมนติก
  ของอุชเชนี และเออแจน เดอลาครัวซ์
  โดย ประภัสสร อมรวณิชสาร
 • “ภาพบนพื้นถนน”
  สวยเพราะใจพาหรือตายล
  โดย อะริส ชีรูศ
 • สันติสุขในหัวใจจากความตายของสันติสุข
  โดย กิตติ อัมพรมหา
 • บ้านที่กำลังค่อยๆพังทลายหายไป
  โดย ชากร
 • ทะเลร่ำลมโศก
  โดย พิมชนก บุญแจ้ง
 • คนจริงไม่ต้องพูดให้มากความ
  โดย กรรณทิมา รัตนภูมิ
 • ศักดิ์ศรีของข้าราชการ...ฆ่าได้แต่หยามไม่ได้
  โดย มัลลิกา แก้ววิเศษ


Visitors: 23,707