• วิจารณ์ตามโจทย์ที่กำหนดแต่ละเดือน
 • แนบไฟล์ Word ความยาว 2-5 หน้า A4
 • แบบอักษร Cordia New ขนาด 16 pt.
 • ไม่จำกัดรูปแบบการวิจารณ์
 • ผ่าน www.duangjaivijarn.com
 • ได้รับค่าเรื่อง 1,000 บาท/ชิ้น
 • ได้ตีพิมพ์รวมเล่มผลงานเพื่อเผยแพร่
  ในเดือนกันยายน 2561
 • ประกาศรางวัล "บทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น"
  จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
  พร้อมโล่รางวัล ในเดือนกันยายน 2561Visitors: 14,546